1
Korzeń lukrecji bogaty jest także w skrobię, gumy, żywice, cukry, aminokwasy, białka, fitosterole, witaminy z grupy B. W kosmetyce głównie stosuje się kwas glicyretynowy oraz jego pochodne, takie jak: glicyryzyna, estry, sole oraz kompleks kwasu z allantoiną. Jeden ze składników korzenia lukrecji - glicyryzyna, która należy do grupy saponin trójterpenowych - jest 50
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments